Partneři

AŽD je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost (dopravní studie, projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní činnost) pro městskou a meziměstskou dopravu, pro dopravu v tunelech a pro veřejné osvětlení.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

YUNEX - logo


Yunex Traffic je globálním lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů, který nabízí nadčasové a komplexní portfolio zahrnující řešení pro řízení dopravy ve městech, na dálnicích a v tunelech. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a technologická řešení pro inteligentní dopravní infrastrukturu s využitím modelovacích nástrojů, umělé inteligence a kooperativních systémů. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot pro vyšší kvalitu života. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích světa. Velká část vývojového oddělení Yunex Traffic se nachází v Brně. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR (např. Praha, Brno, Plzeň) i téměř po celém světě.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

Jsme stavební společnost. Která od roku 1998 provádí sanace betonových konstrukcí, mostní a dopravní stavby na území celé ČR.

„Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954. Posláním CDV je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy, poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva, orgány státní správy a být nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům i zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím“


Jsme hrdými držiteli HR Award.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Přednášky

Blok I. – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Zpřesnění výsledku dopravního modelu ČR na základě stanovení přepravních vztahů na úrovni obcí
Mgr. Jiří Dufek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Využití senzorových dat pro plánování dopravy města ve webovém prostředí v Praze
Ing. Daniel Beran, Road Twin s.r.o., Ing. Petr Trnka EDIP s.r.o.

Rozvoj ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti (využití sítí 5G)
Bc. Jiří Stratil, Brněnské komunikace a.s.

Průběh zavádění rezidentního parkování v Brně
Ondřej Pitner, Útvar dopravního inženýrství, Brněnské komunikace a.s.

Využití Dat z ADAS vozidel (Mercedes a další) pro údržbu a pasport vozovek
Ing. Lubomír Šembera, VDT Technology a.s.

Nové aplikace v GIS BKOM
Bc. Pavel Kubíček DiS., Brněnské komunikace a.s.

15–minutové mesto v súčasných Slovenských podmienkach: prípadová štúdia UŠ Mlynské Nivy
Ing. arch. Oto Nováček PhD., Ing. Roman Bečka, Ing. arch. Lucia Trajterová, Ing. Roman Alberty, Ing. arch. Martin Berežný, Ing. arch. Roman Žitňanský, Metropolitný inštitút Bratislavy

Blok II. – Ing. Josef Veselý

Americký příběh | Prosazování a důsledky vyčlenění jednoho úseku plzeňské městské třídy pro veřejnou dopravu
Ing. Jiří Kohout, P.D., MBA Plzeňské městské dopravní podniky

Moderní trendy v informování cestujících
Ing. Filip Drápal, ROPID Praha

Preference uživatelů městské hromadné dopravy.
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Trendy v obnově vozového parku DPMB, a.s. (MHD)
Ing. Zdeněk Jarolín, Dopravní podnik Brna a.s.

Další fáze integrace v odbavení cestujících v Brně a JmK
Ing. Jiří Horský, Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, a.s.

Realizace stavby tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice
Ing. Karel Kalivoda, Dopravní podnik města Brna a.s.

Vzájemný vztah dvojkolí-kolej v tramvajovém provozu | Základní principy pohybu dvojkolí v koleji a jejich specifika v tramvajovém provozu (pouze ve sborníku)
Ing. Aleš Hába, Ph.D., Univerzita Pardubice

Dopravní plánování pro udržitelnou mobilitu měst a regionů – Plány udržitelné městské mobility, Strategie cyklistické dopravy, Řešení parkování ve městech a komunikační strategie (pouze ve sborníku)
Ing. Arch. Petr Daněk, Mgr. Michal Bajgart, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

„Národní emisní inventura ze železniční dopravy jako nástroj pro její plánování a rozvoj“ (pouze ve sborníku)
Leoš Pelikán, Ivo Dostál, Zuzana Kačmárová, Centrum dopravního výzkumu v. v. i.

Blok III. – Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.

Predné brzdové svetlo, ako nástroj zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke
prof. Ing. Miloš Poliak, Ph.D., Ing. Kristián Čulík, Ph.D. Žilinská univerzita v Žilině

Úloha mikromobility pri formovaní trvalo udržateľných miest
prof. Ing. Alica Kalašová, Ph.D., Ing. Kristián Čulík, Ph.D. Žilinská univerzita v Žilině

CYKLOVIZE 2023
Ing. Jaroslav Martinek, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, národní cyklokoordinátor

Cyklotrasy ako verejnoprospešné stavby
Ing. Jakub Takács, Mgr. Tomáš Tuma, Metro Bratislava a.s.

Cyklisti seniori (pouze ve sborníku)
Ing. Anna Kollárová, predsedníčka OS, Slovenský zväz stavebných inžinierov, OS Doprava

Regulácia parkovania a E-mobilita
Dr. Ing. Milan Skýva, predseda skupiny poradcov Slovenskej parkovacej asociácie

Zvyšovanie kvality verejnej osobnej dopravy z pohĺadu cestujúcich Atraktívna verejná osobná doprava = zvyšovanie jej podielu voči individuálnej osobnej doprave
Ing. Bronislav Weigl, Slovenská vedecko-technická spoločnosť, OS Doprava, VTS-D

Využitie softvéru PTV Vissim pri posudzovaní navrhovaných BUS pruhov na území mesta
Ing. Matúš Korfant, PhD., Magistrát hlavného mesta Slovenska Bratislavy, Oddelenie dopravného inžinierstva

Udržateľná mobilita pre ľudí
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD., Slovenská cestná spoločnosť

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.