Závazná přihláška

na mezinárodní seminář
XX. dopravně - inženýrské dny

Firma*
E-mail*
Adresa*
Účastníci
Jméno účastníka
Typ účastníka
Společenský večer
Exkurze

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Dana Průšová - tel.: 543 213 068, mob.: 603 439 255, prusova@bkom.cz

Ubytování účastníků je rezervováno v Hotelu Zámeček v Mikulově, kde si každý účastník
sám zarezervuje pokoj a uhradí ubytování samostatně na recepci hotelu. Rezervaci je nutno
provést nejpozději do 10.5.2019 (v případě naplnění kapacity je vedle hotel Marcinčák).
Telefon recepce: +420 519 512 855, +420 725 806 992, recepce@zamecekmikulov.cz